O Nas

Wydawca

GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH

Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg

Tel.: 0049 2843 / 920 – 0
E-Mail: info@grasovka.com

Zarząd:
Frank Barwinski, Thomas Mempel, Michael Söhlke

Rejestr handlowy:
Kleve
HRB 13493

Cel

GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH zarządza treścią strony internetowej ze względów marketingowych, public relations oraz informowania opinii publicznej. GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich informacji, ofert, zamówień, sugestii, komentarzy lub innych informacji, które GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH udostępnia na stronie internetowej GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH. Chcąc wykorzystać treść strony internetowej, zobowiązujesz się do poinformowania o tym GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH na piśmie oraz do korzystania z treści wyłącznie zgodnie z umową z GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH. W przypadku korzystania z treści bez upoważnienia przez GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH, zobowiązujesz się przyjąć całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia,koszty i szkody, poniesione przez GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH w wyniku twoich działań lub zaniechań.

Hiperlinki

GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH udostępnia linki do innych stron internetowych (strony internetowe, które można odwiedzić z naszej strony internetowej) za zgodą ich autorów lub umieszcza ich zawartość na własnej stronie internetowej GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH. GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych lub ich ewentualnego wykorzystania. W przypadku wykorzystywania takich stron internetowych osób trzecich, czynisz to wyłącznie na własne ryzyko.

Link do strony internetowej

Jeśli chcesz utworzyć link do strony internetowej GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH, możesz uczynić to wyłącznie na warunkach niniejszego regulaminu. Jednakże żadne treści GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH nie mogą być przedstawiane jako własne.

Prawa autorskie

Teksty, obrazy, grafiki, pliki audio, wideo i animowane, jak również ich aranżacje są objęte prawem autorskim i innymi prawami chroniącymi własność intelektualną. Nie mogą one być ani kopiowane w celach komercyjnych lub rozpowszechniania prywatnego, ani zmieniane i wykorzystywane na innych stronach internetowych. Nieuprawnione wykorzystywanie, powielanie lub rozpowszechnianie pojedynczych treści jak również kompletnych stron będą podlegać zarówno odpowiedzialności cywilnej jak i karnej. Copyright 2017 by GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH, Rheinberg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona praw autorskich i innych praw chroniących własność intelektualną osób trzecich pozostają w całościw decyzji danego właściciela praw autorskich, jeżeli w ramach strony internetowej GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH udostępniane są linki do stron internetowych osób trzecich.