Historia

Nazwa produktu „wódka“, przejęta do wielu innych jęzków, pochodzi od polskiego słowa „woda“ i jest jego zdrobnieniem.

Wódka pędzona była tradycyjnie w Polsce, Rosji, Finlandii i Szwecji. Do dziś nie ma pewności, czy pierwsza wódka wyprodukowana została w Polsce czy Rosji. Oba kraje przypisują sobie wynalezienie destylatów ze zboża, wykorzystywanych pierwotnie w medycynie.

Początkowo nie były to alkohole wysokoprocentowe i łączono je często z ziołami, przyprawami korzennnymi, czy też, jak w przypadku wódek z gatunku żubrówki, z trawą żubrówką.

Dopiero w XVIII wieku wódka rozwinęła się w stronę czystego napoju alkoholowego.

Obok czystych gatunków popularne są dzisiaj i wódki aromatyzowane, zawierające esencje pieprzu, orzechów, sherry, śliwy, owoców cytrusowych, porzeczki, ziół, przypraw korzennych czy też trawy żubrówki.